Understed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100212-22

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2 M. høj, 22 M. i Diam. Udgravet med et 8 M. stort Hul. Der ses mange store Sten, af hvilke nogle fastsiddende; der maa have været et Kammer, men dettes Form og Størrelse kan ikke bestemmes. Den østre Højfod er afskaaren; mod Syd ligger en Del Sten paa Højens Side.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m. Græsklædt i Ager. Stort tilgroet Krater. (Centralgrav sikkert ødelagt).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet og sløjfet høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)