Højsgaard Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080209-71

Fredningsnr.
38142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Højsgaard voldsted. Voldstedet fremtræder som en nærmest aflang banke med størst udstrækning i SSV-NNØ, hvor den måler ca. 135 m, medens bredden er ca. 100 m. Banken hæver sig indtil ca. 4-5 m over det omgivende terræn. I nord, hvor der i nyere tid er sket en afgravning, står banken med en stejl skråning, me- dens den til de øvrige sider går jævnt over i terrænet. Ban- ken er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning. Tværs over banken er plantet et hegn i skellet mellem matr.nr. 1a (den sydlige del af banken) og matr.nr. 1c (den nordlige del af banken). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig dyrkning er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Evt. undersøgelse af voldstedet kan kun ske efter forudgå- ende aftale med ejerne.
Undersøgelsehistorie  (9)
1977 Tinglysning
Journal nr.: F53-6
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Overpløjet voldsted. Fundet som beskrevet. Den S-lige del af banken var sidste år beplantet med løg, der blev ødelagt ved hagl. Derfor ligger der stadig løg over hele den ene halvdel af voldstedet. Den N-lige halvdel er i vinter sået til med vintersæd. Ikke særligt tydeligt, at det drejer sig om et voldsted. Rester af mulige voldgrave ses omkring banken. På banken fandt jeg en del teglstensstumper.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5135
Odense Bys Museer

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9381
Odense Bys Museer
Overpløjet voldsted som en nærmest aflang banke med størst udstrækning i SSV-NNØ. Banken hæver sig indtil 4-5 m over det omgivende terræn. Voldstedet er delvis afgravet, og det er under plov. Ved en afsøgning af voldstedet i 1988 er der iagttaget oppløjede munkesten, tagtegl m.v. inden for et ca. 70-90 m stort område.

1990 Privat opsamling
Journal nr.: 7381
Fyns Stiftsmuseum

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En hel, opskærpet flintmejsel fundet på højningen ved voldstedet Højsgård.

1990 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 7381
Fyns Stiftsmuseum

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)