Tudehøi
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-121

Fredningsnr.
51342

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Tudehøj", 1,75 x 15 m. Større tilgroet sænkning i top og mod V. Græsklædt i skov. NMI: Røse, "Tudehøj" .......
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tudehøi er en Kæmpehøi, 26 Alen i Tværmaal, men temmelig lavtliggende paa en naturlig Høide, vistnok ved den nordvestlige Side af Matr.No.95ab. Af Høiens Midte er en ikke ubetydelig Deel borttaget, hvorved det sees, at Høien indeholder meest Steen med Jord imellem. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tudehøi" er en stor Stenrøse. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse,"Tudehøj", 1,75 x 15 m. Større tilgroet Sænkning i Top og mod Vest. Græsklædt i Skov.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj. 1,5 x 13 m. "Tudehøj". I skov. Nedgravning 7 m Ø/V, 4 N/S, midt i højen, 0,7 m dyb. Fra NV 1 m bred grøft til sænkningen, NV/SØ. Adskillige sten synlige i krater, højens overflade noget ujævn p.g.a. gammel rodvælter. Skovvej tæt SØ for højen. 3 m fra højfod grantræsskov 3 m fra højfod i n og V. åben birkeskov Ø for højen, nyligt ryddet. Vestlige del af højen bevokset med unge birk og eg. Enkelte ved højens Ø-fod. Indgår i pleje kommunen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)