Understed

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100212-32

Fredningsnr.
0616118

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 20/11 1902. Gdr. J.C. Jørgensen Diplom Afmærkn.: MS. 1929 J. Brøndsted Høj, lynggroet i plantagekant. V-side afskåret.
Undersøgelsehistorie

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4 M høj (fra Syd). 21 M. i Diam. I Toppen er en 4 M. stor græsgroet Flade. Ellers smuk og velbevaret. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1902.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Lynggroet i Plantagekant. Vestside afskaaret.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset høj i mindre kratskovsareal.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i spredt træbevoksning.