Tranholm voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160603-61

Fredningsnr.
271049

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Tranholm voldsted. Voldstedet består af en nærmest oval banke, der i nord-syd nåler ca. 200 m og i øst-vest ca. 100 m, og som hæver sig ca. 5 m over den omgivende mose. I bankens nordvestlige hjørne er der gravet en kløft. På bankens øst- og nordøstside fundamenter efter nedreven bygning. Fredningen omfatter foruden ovennævnte banke også den 100 m lange, 8 m brede og 0,5-1 m høje vejdæmning, der fra det høje land i vest fører ud til borgbanken. Fredningsgrænsen følger borgbankens og dæmningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den gamle Borgplads midt i det fordums brede Vanddrag er saa ødelagt og planeret, at intet nærmere om den kan berettes. Gaarden er bygget paa Tomten. Store røde Teglsten forekomme ofte, sammenhængende Mur eller andet mærkeligt er ikke fundet.

1953 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 321/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1953 Privat opsamling
Journal nr.: 321/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Fund af guldring.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1057
Horsens Museum
Ved arkivrevision er oplysninger vedr. lokaliteten i Horsens samlet under dette j. nr.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Tranholm voldsted, Klovborg sogn. Tilset 31.10.2011 af Helle Henningsen Stort, markant voldsted beliggende i sumpet område i Mattrup ådal. Kan meget vel være opbygget på baggrund af en naturlig banke i ådalen. Voldstedets oprindelige omkreds synes bevaret, mens den græsklædte topflades oprindelige udseende er udvisket meget pga. den gård, der har ligget på tomten i nyere tid. Det kunne dog se ud til, at anlægget har bestået af to dele, en nordlig og en sydlig, der har været adskilt af en øst-vestgående lavning. Voldstedets nordvestlige hjørne er afskåret fra resten af en dyb, slugtagtig lavning, der formodentlig er menneskeskabt. Derved er bankens nordvestlige hjørne blevet en selvstændig knold. Om slugten stammer fra det middelalderlige anlæg eller om den er af nyere dato, er ikke umiddelbart til at fastslå. Langs voldstedets nordlige fod løber en bæk. På bankens nordlige del og langs østsiden af midterdelen findes rester af sokler af kampesten, antagelig fra den gård, der har ligget her i nyere tid, men som nu er forsvundet.

Litteraturhenvisninger  (0)