Ravnhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180307-35

Fredningsnr.
25087

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Ravnshøj" 1,4 x 14 m. Stor sænkning i top. Lyngklædt i hede. (I skel). Matr.nr. 6æ: Høj i skel til matr.nr. 6s af Ll. Nørlund.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 1.4 M. höj, 14 M. i Tværmaal. Stor Nedgravning i Toppen 5.5 M. i Tværmaal indtil under Bunden. Lynggroet i Hede. "Ravnhöj". Bevoksning: 1991: Græs

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ravnshøj" 1,4 x 14 m. Stor sænkning i top. Lyngklædt i hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ravnhøj". Afrundet top. Foruden GI. En lille vejsten i top. Højfod i lav brink. Bevokset med græs. Frit liggende i ager Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)