Movlhøjene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180414-3

Fredningsnr.
240321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Bondesgårde Stenkiste beliggende på lille lyng- og græsklædt højning i terrænet. Højningen der er uregelmæssig og forgravet er mu- ligt resterne af en høj (langhøj?). Stenkisten ligger på bunden af et gravet hul (3,1 x 4 m, 1,3 m dybt). Dens længde- retning er VSV-ØNØ. Af kisten er bevaret 3 sidesten i NNV-si- den. Den midterste af disse er meget høj (ca. 1,3 m), de to ved siderne lave (0,45 m er synlig). Endvidere er bevaret den VSV- lige endesten (0,75 m høj). Kistens længde har været ca. 1,75 m, dens bredde 0,65 m (indvendigt mål). 7 m Ø for kisten i et andet gravet hul (3 m i diam., 1,2 m dybt) ses Ø-enden af en stor, flad sten, muligt overliggeren over en grav. Stenen ligger 0,65 m under jordoverfladen. Fredet er stenkisten og den flade sten samt disses nærmeste omgivelser, ialt er område på 5 x 12 m. (Endestenen af kisten var væltet ud af leje, gårdejeren har lovet at stille den på plads).
Undersøgelsehistorie

1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 3-13 er en stor, højt beliggende Gruppe Høje, kaldet "Movlhøjene", ved Bondesgaarde. [sb.] 3 fuldstændig ødelagt, en Potte funden deri. Bevoksning: 1981: Græs

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste beliggende på lille lyng- og græsklædt højning i terrænet. Højningen, der er uregelmæssig og forgravet, er muligt resterne af en høj (langhøj?). Stenkisten ligger på bunden af et gravet hul (3,1 x 4 m, 1,3 m dybt) Dens længderetning er VSV-ØNØ. Af kisten er bevaret 3 sidesten i NNV-siden. Den midterste af disse er meget høj (ca. 1,3 m), de to ved siderne lave (0,45 m er synlig). Endvidere er bevaret den VSV-lige endesten (0,75 m høj). Kistens længde har været ca. 0,65 m (indvendigt mål). 7 m ø for kisten i et andet gravet hul (3 m i diam., 1,2 m dybt) ses Ø-enden af en stor, flad sten, muligt overliggeren over en grav. Stenen ligger 0,65 m under jordoverfladen. Fredet er stenkisten og den flade sten samt disses nærmeste omgivelser; ialt et område på 5 x 12 m. (Endestenen af kisten var væltet ud af leje. Gårdejeren har lovet at stille den på plads).

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4882, oversigt set fra V
4881, detalje set fra S
4880, oversigt set fra Ø
4879, oversigt set fra NØ
Foto, detalje