Haldshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-345

Fredningsnr.
200635

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Haldhøj", 3,5 x 22-24 m. Hele toppen er affladet ved en stor, nu i o- verfladen ret uregelmæssig gravning. Hele den sydlige og vestlige del og delvis den nordlige del af højen er bortgravet ved nyere gravninger. Ø-foden afgravet. Udgravning i Ø-siden 3 m l., 1,5 m br. Kartoffelkule tæt op ad højen mod V. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Højde Syd for Kirken findes en Gruppe af Høje, hvor af 10 ere tilbage. De kaldes Tykhøje. Her fra er en smuk Udsigt ud mod Nord og ned til Søerne, især fra den nordøstligste i Gruppen. Den østligste Haldshøj, der ligger paa Matr. Nr. 12, er temmelig stor, men opgravet. Der skal være funden en Hammer, en Kort Bronzedolk og flere Pincetter i den, hvilke Sager, tillige med flere Gjenstande der fra Sognet findes i en Samling, der ejes af Gjæstgiver Vestergaard i Sevel.

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Haldhøj", nu ca 3,5 M. h., 22-24 M. br. Hele Toppen er affladet ved en stor, nu i Overfladen ret uregelmæssig Gravning. Noget mindre Afgravninger i nordvestre Side. Lynggroet, i Ager. Højene [sb. 338-350 og 355-364] paa Matr. Nr. 8a, 12a og 17a [23], der ligge i en meget tæt Gruppe betegnes stundom som "Tykhøje". Fra en af dem er 21371 f. Jvf. Pl. XVI.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Haldhøj", 3,5 m.h., 22-24 m.b. Hele Toppen er affladet ved en stor nu i Overfladen ret uregelmæssig Gravning. Hele den sydlige og vestlige Del og delvis den nordlige Del af Højen er bortgravet ved nyere Gravninger. Østfoden afgravet. Udgravning i Østsiden 3 m. lang, 1,5 m.b. Kartoffelkule tæt op ad Højen mod Vest. Græsgroet i Ager.

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1177/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)