Landting Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-55

Fredningsnr.
190544

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Landting. Voldstedet af det i året 1855 nedbrudte Landting. Det består af en i eng og grønjord liggende anseelig, noget forgravet slotsbakke, som omgives af gravsænkninger.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den gamle Herregaard Landthing er nedbrudt og der er opført en ny Hovedbygning ved Ladegaarden nogle hundrede Alen vest for. Den Plads, som nu pløjes og harves og vistnok er noget udjævnet, er altsaa nu et Voldsted, men er Temmelig høj og træder bemærket frem i Landskabet, især set øst fra. Af en Mand, som er født i et af Husene sydvest for Landthing har jeg hørt følgende Sagn: Engang da svenske Krigsfolk huserede her i Egnen, kom 12 væbnede Soldater til Landthing for at plyndre. De bandt Heste ved Broen mellem Borggaarden og Ladegaarden. Karlene, som sov i Ladegaarden, mens Tjenestepigerne boede hos Herskabet paa Borgen, bemærkede deres Ankomst, bemægtigede sig hurtigt deres Heste og drog derpaa bevæbnede, saa godt det i en Skynding kunde blive, ind efter Fjenderne. Og der lykkedes her Karlene ganske at overvinde og dræbe de 12 Røvere. De 12 Geværer, som havde tilhørt dem, skulle siden have været opbevaret i Taarnkammeret paa Gaarden. Over en Bæk nord for Gaarden er en Bro kaldet "den nye Bro". Øst her for laa forhen et Teglværk. I et Brændehus eller Tørvehus, som var derved skal man ofte have hørt Klynken og Klagen som af en Kvinde, og man skal have set en Kvindeskikkelse gaa fra dette Hus hen til Bækken. Man mener, at en Kvinde fra Gaarden her har født i Dølgsmaal i dette Hus og kastet sit Barn i Vandet ved nævnte Bro.

1880 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Landting Voldsted; se særskilt Blad.

1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Landting gamle Voldsted, ca. 200 m Sydøst (?) for det nuværende Landting, nu er Gravene omkring det gamle Borgsted tørlagte.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Tydeligt i landskabet. En banke omg af en tørlagt grav. Midt på banken meget ujævnt, noget rejser sig højere op og andre steder er der huller. Græsklædt.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)