Øster Lem
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-93

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (13)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 2-3 F. h., fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Velbevaret, men beplantet med gran og fyr i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Overgroet med gamle graner. Højen bliver brugt som oplagsplads for kvas. Mål: 2,0 x 20,0 x 20,0 m. Ved genberejsning 13.05.82: Høj, 1,6 x 17,0 x 17,0 m. Noget ujævne sider, ellers velbevaret. Har været bevokset med gran, men træerne er nu fældet. Lav bevoksning af røn og hindbærris spredt over højen. Plantagen umiddelbart S for højen fældet, området under oprydning. Ingen påtale. Burde være afsat ca. 20-30 m. længere mod NØ ud til plantagens N-skel. SUA 8.11.1990. Nr.54 og 55 er byttet om. Nr. 54 er både meget højere og større end 55. Nr.54 er nu tilplantet med ædelgran (må være sket umiddelbart efter SUA's besøg). Påtales ! Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, noget ujævne sider, ellers velbevaret. Lav bevoksning spredt over højen. Ved genbesigtigelse i 1982 konstateredes fejlafsætning af højen samt ombytning (med sb.94) af fredningsbeskrivelserne.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-6795
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høejn med Fredningsnummer 260354 kan ikke ses på reliefkort. Tilsynsteksten er misvisende. Der menes NV for 260355.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)