Øster Lem
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-94

Fredningsnr.
260355

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lem sogns nordre del. Høj, 2 x 20 m. Velbevaret, men beplantet med gran og fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 4 F. h., stor og flad, vel bevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 13 m. Velbevaret, men tæt beplantet med gran i plantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,0 x 13,0 x 13,0 m. Overgroet med gamle grantræer og træstubbe. Højen bliver brugt som oplagsplads for kvas. Ved genbesigtigelse 13.05.82: Høj, 0,7 x 9,0 x 8,0 m. Lille og ujævn. Enkelte gamle og nye dyregrave. Enkelte ædelgraner plantet på N-siden for en del år siden. Væltet træ over højmidten. Intet værd at påtale. Burde være afsat ca. 30 m. længere mod SV på 4 cm.-kortet. Der synes at være sket en forveksling af fredningsbeskrivelsen for 2603:54 og :56 - ?(55). Ejeroplysning på skema. SUA ************************************************* 8.11.1990: Nr. 54 er både meget højere og større ned 55. Nr. 56 og 57 ligger i ager og har også gjort det før, mens 54 og 55 altid har ligget i plantage. 54 og 55 er ombyttede og deres placering på m.b. er forkert. MB Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-6795
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ganske lille og ujævn, enkelte gamle og nye dyregrave. Overgroet med graner og træstubbe. Ved genbesigtigelse i 1982 konstateredes fejlafsætning af højen og ombytning (med sb. 93) af fredningsbeskrivelserne.

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)