Understed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100212-73

Fredningsnr.
0616102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 19 m. S-side beplantet i plantage. N-side lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tildels ødelagt Höi, hvis vestlige Del er bortplöiet Diam 45', H. 10'.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2 M. høj, 19 M. i Diam. Mod Nord er meget afskaaret i ældre Tid; Brudfladen er nu lynggroet. I SSV. er Foden afskaaren, saa at et Stendige er blottet c 1.50 M. indenfor Højfoden. Det blottede Stykke er godt 6 M langt og bestaar af 13 Sten paa indtil 50 Cm; hvor de er lavere, ligger mindre Sten over dem. I SØ er skaaret en, nu lynggroet Fure af lignende Længde; i denne ses med Mellemrum 3 Sten; de øvrige ere antagelig bortførte. Antagelig = Æ.B. 51.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 19 m. Sydside beplantet i Plantage, Nordside lyngklædt i Hede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Let træ- og kratbevokset høj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)