Skvæt Vandmølle
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-20

Fredningsnr.
261312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligkilde. Kilden er omgivet af en trækarm, der måler 75 x 75 cm. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten eller affald.Regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke. Afsætning på målebordsbladet korrigeret 1991. Meddelt til Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kilde, ifølge Meddelelse indtil for faa Aar siden [kort før 1896] ret anset. I 1845 var den stærk besøgt. For at komme sig efter Sygdom maatte man drikke af Vandet (der er stærk jærnholdigt) eller bade sig deri. Ved Kilden var tidligere opstillet en nu borttaget Bøsse.- Kildens Bassin er nu omgivet af en Træramme, hvis Tværmaal er 0,7 M.

1969 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 941/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Rettet kortafsætning for helligkilden (fr.nr. 2613:12).

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0461
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 941/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Helligkilde. Beliggende ved den nordlige bred af møllesøen. Beliggende i udyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (1)
Svane,S.
Danske Helligkilder
1984