Alstrup Krat
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140706-229

Fredningsnr.
1713201

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Dyrefold, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Oldtidsagersystem med kvægfold. Udstrækning og beliggenhed af agerskel og kvægfold er vist på vedlagte kortbilag.
Undersøgelsehistorie  (5)
1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 154/89
Kulturhistorisk Museum Randers

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usædvanligt regelmæssigt og markant oldtidsagersystem bestående af ofte rette og på hinanden vinkelrette terrassekanter med mellemliggende dyrkningsterrasser på skrånende terræn i løv- og nåletræsbevoksninger.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Oldtidsagersystem med kvægfold. Udstrækning og beliggenhed af agerskel og kvægfold er vist på vedlagte kortbilag.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)