Alstrup Krat
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140706-232

Fredningsnr.
1713179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 m høj og 12 m i diameter, velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 157/89
Kulturhistorisk Museum Randers

1990 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævn kuplet rundhøj ca. 10-12 m i diameter og 1 m høj. I overfladen enkelte sten. Beliggende i nåletræsbevoksning.

2003 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ændret ud fra oplysninger fra Fredede Fortidsminders database.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vegetationsløs, fladagtig høj i nåletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)