Alstrup Krat

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140706-233

Fredningsnr.
1713182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)
Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 0,4 m høj og 8 m i N-S x 8,5 m i Ø-V. En randsten i østre højfod, toppen affladet.
Undersøgelsehistorie

1989 Museal besigtigelse
Kulturhistorisk Museum Randers

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævn kuplet rundhøj ca. 8 m i diameter og 1 m høj. I overfladen enkelte mindre sten. Beliggende i en løvtræsbevoksning.

1990 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Museal udgravning
Kulturhistorisk Museum Randers
Regulær jordbygget høj. Højen er 0,6 meter høj og har en diameter på 7,0 meter. Omkring højfoden er bevaret en noget uregelmæssig randstenskæde. Højens centralgrav var et stenleje, der formentlig har været leje for en trækiste. I graven fandtes en tutulus. Desuden fandtes der sekundært to urnegrave fra henholdsvis yngre bronzealder periode V og yngre førromersk jernalder.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav rundhøj i bøgeskov. Synlige randsten. Sten"samling" mod Ø.


Billeder

Foto, oversigt