Alstrup Krat
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140706-239

Fredningsnr.
1713183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,9 m høj og 14 m i N-S x 13 m i Ø-V. Velformet lav høj på mindre naturlig højning. Ved NØ højfod en mindre nedgravning 1 x 1,5 m stor og 0,5 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (7)
1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 159/89
Kulturhistorisk Museum Randers

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævn kuplet rundhøj ca. 8 m i diameter og 0,5 m høj. I overfladen ses enkelte næve- og hovedstore sten. Højen er beliggende i løvtræsbevoksning.

1990 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Museal udgravning
Journal nr.: 1112
Kulturhistorisk Museum Randers
Højen må betegnes som en jordfyldt røse. Randstenskæden havde en diameter på cirka 3,3 meter, mens selve røsen var mere aflang. Der fandtes en fundtom grav i røsen. Fund fra fylden antyder en datering til senneolitikum eller ældre bronzealder.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Jordfyldt røse i bøgeskov.

Litteraturhenvisninger  (0)