Sølundskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150506-53

Fredningsnr.
221340

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 0,75 x 16 x 16 m. Græsklædt med 2 store bøge og små, selvsåede grantræer. I skov.
Undersøgelsehistorie

1989 Diverse sagsbehandling
Kulturhistorisk Museum Randers

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj. I den østlige del ses friske plantningsfurer og enkelte større og mindre sten.

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, 0,75 x 16 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med to stor bøge og krat.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt krat, bregner og buske.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra SØ