Understed

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100212-95

Fredningsnr.
0616100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Understed sogn, matr.nr. 28a Høj, 1,9 x 17 m. Lyng- og græsklædt i ager. Tilgroet hul i top. Højfod afgravet i Ø og V.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart öst for foregaaende en tildels ödelagt Höi, i hviken man har fundet en mandslang Kiste, dannet af store, klövede Sten, stillet paa Kant; den indeholdt nogle Skaar af Lerkar, men ellers intet. Diam 40', 10' h.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.90 M. høj, 17 M. i Diam. I Toppen ses 2 c 3.50 M. store Huller, nu indtil 1.10 M. dybe. Mod N. og Ø. er en Del bortskaaren. = ÆB 13: "-tildels ødelagt Høj, i hvilken man har fundet en mandslang Kiste, dannet af store kløvede Sten, stillede paa Kant; den indeholdt nogle Skaar af Lerkar, men ellers intet".

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,9 x 17 m. Lyng- og græsgroet i Ager. Tilgr. Hul i Top. Højfod afgravet i Ø. og V.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs og kratklædt høj i ager. Ualmindeligt velbeliggende.