Baalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100212-97

Fredningsnr.
061699

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Understed sogn, matr.nr. 29 a Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 23/9 1933. Geodætisk Institut. (Hele højen) Afmærkn.: GI. 1933 Høj, 2,75 x 18 m. Granklædt i ager. Tilgroet gravning i midte fra syd.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fredede Höi paa Gaardsted Mark er omtrent i samme Tilstand som i 1848 (se Indberetningen i Direktionen for de ant. Mindesmærkers Arkiv). I Midten er gravet et stort Hul og Stenene, der have staaet om Foden klövede og tildels bortförte. I 1851 er her fundet en Guldfingerring, 2 Br. Fibulaer og 4 Glasperler (12183-87) Diam c 55', 12' h.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baalhøj. 2.75 M. høj; 18 M. i Diam. Udgravet med et lynggroet Hul paa 5-6 M, aabent mod Syd. En Del af Siden er afgravet; herved er mod Øst blottet et Tæppe af ret store Sten. Beplantet med Fyr i Ager. = ÆB 10: "Den fredede Høj paa Gaardsted Mark er omtrent i samme Tilstand som i 1848 (se Indberetningen i Dir. f ant. Mindesmærkers Arkiv). I Midten er gravet et stort Hul og Stenene, der havede staaet om Foden kløvede og tildels bortførte. I 1851 er her fundet en Guldfingerring, 2 Bronzefibulaer og 4 Glasperler (12183-87). Diam. 55', 12' h."

1933 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Målepunkt for Geodætisk Institut.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,75 x 18 m. Granklædt i Ager. Tilgr. Gravning i Midte fra Syd.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krak og træbevokset høj i agerholm i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)