Hostrupskov
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220103-7

Fredningsnr.
41098

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj m. dyssekammer. Højen 1 x 10 m. I toppen et dyssekammer, 1,70 m langt i N-S, 1,10 m bredt. Sat af 1 endesten mod N og 1 stor sidesten mod Ø og V. Kamret er åbent mod S, hvor indgangen flankeres af et par mindre sten. Ved N-siden af kamret ligger den sprængte overligger. I højens top V for kamret et hul 0,40 x 1 m bredt, 0,80 m dybt. En 0,50 m brat og dyb grøft fører fra foden mod Ø op over højen til kamrets åbne S-ende. I tæt granplantning, delvis græsklædt. NMI: ... En 0,50 m bred og dyb grøft fører ....
Undersøgelsehistorie  (13)
1894 Museal besigtigelse
Journal nr.: 74/1894
Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
I forbindelse med udgravning or restaurering af dyssen sb. 10 blev der foretaget en besigtigelse af højen og dens stenkammer.

1894 Museal besigtigelse
Journal nr.: 74/1894
Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
Højen, nr. II i Splieths beretning, er formentlig identisk med sb. 7.

1921 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Jordhøjen, der endnu er bevaret til en Højde af 1,25 m., ligger lige op til Overkanten af Kammerets Sten. Dette har Retning omtr. N-S. og maaler foroven 1,55-1,60 m i L. Bredden er foroven 0,50 m. Kammerets l. ved Bunden er 1,70 m., dets Br. ved Bund 1,10 m. mod N., paa Midten 0,90 m. mod S. 0,70 m. Det er sat af 5 Sten, der alle er beskadigede foroven ved Forsøg paa at kløve dem. De afhuggede Flager ligger endnu i Kammeret, der er ret jordfrit og ca 1 m dybt. Stenen mod N. er 0,60 m. br. foroven, 1 m. br. ved Bd. og 0,85 h. Den n.v. Sten er 1,25 m. br., 0,90 m. h., den sydv. 0,40 m. br. 0,35 m. h. Den n.ø. Sten 0,90 m. br., 1 m h., den s-ø er 0,45 m. br. 0,55 m. h. - Indgangen mod S. mangler Sten. Ved Nordsiden af Kamret ligger den afvæltede og sprængte Overligger, der er 1,20 x 1,00 m. og 0,60 m t. Den omg. Jordhøjs Diam. er 8 m. Mod S. sidder endnu 3 Randsten paa Plads. Pl.I nederste Fot.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med dyssekammer. Højen 1 x 10 m. I toppen et dyssekammer 1.70 m langt i n-s, 1.10 m bredt. Sat af en endesten mod nord og 1 stor sidesten mod øst og vest. Kamret er åbent mod syd, hvor indgangen flankeres af et par mindre sten. Ved nordsiden af kamret ligger den sprængte overligger. I højens top vest for kamret et hul 0.40 x 1 m bredt, 0.80 m dybt. En 0.50 m bred og dyb grøft fører fra foden mod øst op over højen til kamrets åbne sydende. I tæt plantage delvis græsklædt.

1991 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1991 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1992 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter aftale med HAM, som har besigtiget området ved A.-E.Jensen, er afsætningen af højene sb. 7, 7B, 8 og 9 flyttet ca. 100 m mod nord så den stemmer med J.Rabens afsætning og for sb. 7, 8 og 9's vedkommende også med de trykte signaturer på 4 cm-kortet.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af papirerne fra Museet på Gottorp Slot.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)