Koffelhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220203-128

Fredningsnr.
411015

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skovby, art. 162, kortbl. 3, parcel 124/38. Tingl.: 1/10 1923 m. tilføjelse 12/11 1923, gdr. Jes Beuschau og hustru Rosenlund. Diplom, sølvbæger. Afmærkn.: MS 1924, Hans Kjær. Langhøj i øst-nordøst - vest-sydvest, højrygget, 2,5 x 25 - 15 m. I toppen mod øst og mod vest en sænkning 2 - 3 m i diam., ca. 0,3 m dyb. Store randsten ca. 1 m inden for foden, nemlig 5 i sydvest (dersf 2 opretstående) indtil 1 m brede, 0,6 - 1 m høje, 7 i sydøst, ca. 0,5 m brede, 2 - 2,5 m fra højfo- den, i nordøst 3 skredne og 1 udvæltet, indtil 0,75 m store. Græsklædt, i ager. Mærkesten midt på siden mod nord-nordvest. (I 1956 (7/12) forefindes alle ovennævnte sten - svarende til deklarations- beskrivelsen - men dertil er toppen af en del andre sten synlig, deriblandt flere randsten. En nøjere beskrivelse forudsætter dog små gravninger eller i det mindste en stensøger).
Undersøgelsehistorie  (5)
1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Koffelhøje" (Kobbelhøje?) Langhøj i ØnØ-VsV., højrygget, 25 m l., 15 m br., 2,5 m h. I Toppen henimod Ø. og V. flade Sænkninger, 2-3 m br., 1/3 d., jævnede; ca. 1 m indenfor Randen store Randsten, i Sv. 5, deraf 2 staaende, indtil 1 m br., 2/3-1 m h. I sø Side ses Overfladen af 7 Sten, ca 1/2 m br., 2-2 1/2 m fra Foden, i Nø. 3 Randsten, skredne, 1 udvæltet, indtil 3/4 m store. Hvis alle disse er virkelige Randsten, er Højen selv næppe mere end 1,4 m h. og ligger paa lav Banke. Fredlystes af H. Benschau og Hustru.

1921 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i ØNØ-VSV, højrygget, 2,50 x 25-15 m. I toppen mod Ø og mod V en sænkning 2-3 m i diam. ca. 0,30 m dyb. Store randsten ca. 1 m inden for foden, nemlig 5 i SV (deraf 2 opretstående) indtil 1 m brede, 0,60-1 m høje, 7 i SØ, ca.0,50 m brede, 2-2,50 m fra højfoden, i NØ 3 skredne og 1 udvæltet indtil 0,75 m store. Græsklædt i ager. (I 1956 (7/12) forefindes alle ovennævnte sten - svarende til deklarationsbeskrivelsen - men dertil er toppen af en del andre sten synlig, deriblandt flere randsten. En nøjere beskrivelse forudsætter dog små gravninger eller i det mindste en stensøger).

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)