Hørup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230203-91

Fredningsnr.
4312104b

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lambjerg, bd. I, bl. 32, art. 34. Tuegrav, 0,4 x 9 m, træbevokset i skov. NMI: Indgår i gruppe på 5 småhøje (tuegrave), sb. 90 - 94 (4312-104a-e)
Undersøgelsehistorie  (9)
1927 Museal besigtigelse
Journal nr.: 284/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
27-31. Fem smaa høje [sb. 90-94], indtil 1 m høj og 5-8 m Tværmaal.

1940 Museal besigtigelse
Journal nr.: 910/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen blev besigtiget i forbindelse med udgravningen af sb. 93 og 94.

1940 Museal udgravning
Journal nr.: 910/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen indeholdt 4 grave. 1. Centralt en kiste af håndstore sten. I vestsiden lå brændte ben og i sydenden noget helt opløst jern. Over kisten var der anbragt en stenrøse. 2. En rund, meterstor stendynge, i hvilken der fandtes 1 lerkarskår. 3. En lignende fundtom grav. 4. I højens sydside en stenkreds, som var overdækket af en røse. Graven indeholdt brændte ben.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tuegrav, 0.4 x 9 m, træbevokset, i skov.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
37-43 [sb. 90-94 og 148-149]: Tuegrave (grøn) syv tuegrave - i bilagsmappen uførlig beretning. Sidste bronzealder.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 06.12 fra NNØ, 06.13 fra SSV.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)