Hørup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230203-94

Fredningsnr.
4312104e

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Tuegrav, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lambjerg, bd. I, bl. 32, art. 34. Tuegrav, 0,5 x 9 x 12 m. - Randen afskåret i NØ af ageren. Det øvrige træ- bevokset i skov. NMI: Indgår i gruppe på 5 småhøje (tuegrave), sb. 90 - 94 (4312-104a-e).
Undersøgelsehistorie  (8)
1927 Museal besigtigelse
Journal nr.: 284/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
27-31. Fem smaa høje [sb. 90-94], indtil 1 m høj og 5-8 m Tværmaal.

1940 Museal prøvegravning
Journal nr.: 910/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved nordøstsiden af højen viste sig en stenrøse [sbnr.249], som ikke udgravedes, da den blev dækket af en stor bøg.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tuegrav, 0.5 x 9 x 12 m. Randen afskåret i nordøst af ageren. Det øvrige træbevokset i skov.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
37-43 [sb. 90-94 og 148-149]: Tuegrave (grøn) syv tuegrave - i bilagsmappen uførlig beretning. Sidste bronzealder.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Beskadigelser: Randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov, græsning. Foto: S/H og F 06.12 fra NNØ og 06.13 fra SSV.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)