Abildgårds skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-5

Fredningsnr.
4212132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 8 x 0,5 m.
Undersøgelsehistorie  (14)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ganske lav, knap kendelig lille rund Tue, ca. 0,30 x 6 m. Resterne af en Fodkrans af Sten, af hvilke 6 er bevarede paa Plads, betegner dem tydeligt som en lille Gravhøj. I Midten et lille rundt Hul efter Gravning. Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger); efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.

1925 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra Inspektør J. Raben, Sønderborg Slot. Om Fredlysning af 13 Høje i Abildgaard skov, Langdal, Ulkebøl Sogn.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Papirerne kunne ikke findes ved registreringen.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,3 x 6 m, med 6 sten af fodkransen synlige. I midten et lille hul. Træbevokset, i skov.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 11: Rundhøj (grøn) tværmål ca. 8 m - høj ca. 0,4 m, enkelte randsten.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Lille udflydende høj med jævn overflade. 8 m i diameter og 0,5 meter høj.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Meget lille knapt synligt høj. I de gamle beskrivelser er nævnt at resterne af en fodkrans af sten, med 6 sten på plads skulle være bevaret. Disse randsten er ikke længere bevaret og der er kørespor henover højen. Højen måler ca, 6 m i diameter og er ca. 0,2 m høj.

Litteraturhenvisninger  (0)