Abildgårds skov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-6

Fredningsnr.
4212136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 12 x 1 m.
Undersøgelsehistorie  (12)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1,50 x 12 m. Siden meget ujævn, med flere flade Afgravninger; de centrale Dele dog uskadte. Ved nordre Fod en stor kløvet Sten. Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger); efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.

1931 Privat udgravning
Museet på Sønderborg Slot

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra Inspektør J. Raben, Sønderborg Slot. Om Fredlysning af 13 Høje i Abildgaard skov, Langdal, Ulkebøl Sogn.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Papirerne kunne ikke findes ved registreringen.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 12 m, med flade afgravninger. I midten 3 sten af et kammer, 1,1 m langt. Den ene endesten mangler. Træbevokset, i skov.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 9: Rundhøj (rød) med et forstyrret dyssekammer i midten. Udgravet 1931 af landvæsenselev på Abildgård. Tværmål 11 m - høj 1,75 m. Fredlyst 22.9.1934, s. bilag.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Højen ligger umiddelbart øst for 4212-135 og er næsten sammengroet hermed. På toppen af højen ses en forsænkning hvori ses to næsten tildækkede sten samt en sten stående på forsænkningens sydlige kant. En større sten ligger på højens vestfod. Stenen er delt i to, og på begge stykker ses kløvespor. Højen måler 1 x 12 m. På toppen af højen vokser et større træ og flere yngre træer.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)