Abildgårds skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-7

Fredningsnr.
4212135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (16)
1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Museet på Sønderborg Slot
NNV for højmidten fandtes ved gravning ca. 1890 en 1,7 x 0,5 x 0,5 m stor stenkiste, nø-sv orienteret. Siderne bestod af 4 bæresten, sv-enden var lukket med en, nø-enden med to sten. Kisten var forsynet med en flad dæksten.

1915 Dyrs aktivitet
Museet på Sønderborg Slot

1915 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Museet på Sønderborg Slot

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Resterne af en større, rund Gravhøj, der har været sammenbygget med Nr. 6, kun adskilt fra denne ved en lav Saddel. Har været ca. 3 x 21 m. Hele Midterpartiet opgravet til Bunds, saa at kun en stærkt forgravet ydre Skal er tilbage. Flere større og mindre Sten ligger omkring og paa Højen. - Der vides i denne Høj at have været en Stenkiste, bygget af større Sten, Gravrummets Længde og Bredde opgives at have været ca. 1,20 og 0,80 m. - Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger); efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra Inspektør J. Raben, Sønderborg Slot. Om Fredlysning af 13 Høje i Abildgaard skov, Langdal, Ulkebøl Sogn.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Papirerne kunne ikke findes ved registreringen.

1934 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Museet på Sønderborg Slot
En lille, rektangulær stenkiste, nø-sv, udvendig 1,25 x 0,9 m og indvendig 0,85 x 0,50 m stor fandtes i vestdelen af højen.Graven var allerede ødelagt og uden fund.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 440/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foto og tegning af et stenkammer.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 440/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagen findes i den grønne arkivkasse med Rabens papirer.

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 21 m, sammenbygget med sb.6. Midtpartiet afgravet til bund. I vestlige halvdel ses et dyssekammer, rektangulært, sat af fire sten, den ene lavere, tærskel. Indvendigt mål 0,5 x 0,8 m. Dybde 0,4 m. En dæksten synes at ligge ved siden. Træbevokset, i skov.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 4: Rundhøj (rød) tværmål og højde lader sig ikke bestemme, da den dels er udgravet, dels ødelagt af grævlinger. I højens nordvestlige del ligger et dyssekammer uden dæksten, s. bilag med plan og fotografi. Lidt længere mod øst lå en anden Hellekiste i samme høj. i 1914 eller 1915 har man gravet grævlinger ud og kamret er derved enten blevet tildækket igen eller ødelagt f.t. (1934) ses det ikke, s. bilag med tegninger og mål. Højen er fredlyst 22.9.1934.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde fredningstekst. En af de største høje i gruppen. Mod øst er den næsten sammenbygget med høj 4212-136. I midten af højen er en større forsænkning som er invaderet af ræve. Det meste af højens øst og nordside er gennemhullet af adskillige både nye og gamle rævegrave med fylddynger. Højen er tillige meget tilgroet med brombær. I tidligere beskrivelser omtales at der i højens vestlige side skulle ses et dyssekammer. Kammeret er ikke længere synligt, heller ikke dækstenen, der skulle ligge ved siden af. Højen er ca. 3 x 24 m

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E.,Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band VI. Nordslesvig - Syd
1981