Abildgårds skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-8

Fredningsnr.
4212138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (11)
1925 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Museet på Sønderborg Slot

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille rund Høj, 1 x 10 m. I Midten et rundt Hul, sikkert gaaende til Bunds. Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger); efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra Inspektør J. Raben, Sønderborg Slot. Om Fredlysning af 13 Høje i Abildgaard skov, Langdal, Ulkebøl Sogn.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Papirerne kunne ikke findes ved registreringen.

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m, hul i midten. Træbevokset, i skov.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 5: Rundhøj (grøn) tværmål 10 m - høj ca. 0,75 m. Enkelte randsten bevaret. En sænkning i højens midte hidrører vistnok fra en tidligere afgravning, s. bilag. Fredlyst 22.9.1934.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Lille gravhøj meget tilgroet og bevokset med krat og gamle større træer. Højen måler ca. 1x10 meter og det omtalte runde hul gående til bunds, som er nævnt i en ældre beskrivelse er i dag tildækket.

Litteraturhenvisninger  (0)