Abildgårds skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-9

Fredningsnr.
421235

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 11 x 1 m.
Undersøgelsehistorie  (12)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1 x 10 m. I Midten et lille rundt Hul, der dog ikke synes at gaa ret dybt. Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger); efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra Inspektør J. Raben, Sønderborg Slot. Om Fredlysning af 13 Høje i Abildgaard skov, Langdal, Ulkebøl Sogn.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 718/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Papirerne kunne ikke findes ved registreringen.

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejerlav: Vollerup, bd.I, bl. 3, art. 11. Tingl.: 26/9 1934, Hans Petersen. a: sb. 1. Høj, 1 x 9 m, med sænkning i toppen. Træbevokset i skov. b: sb. 2. Høj, 1,25 x 12 m, i toppen større udgravning med sammenkastede sten. Træbevokset i skov. c: sb. 3. Høj, 2,5 x 20 m, med noget ujævn overflade. Træbevokset i skov. d: sb. 4. Høj, 1 x 11 m, med mindre hul i midten. Flere sten spredt på overfladen. 2 sten af et ødelagt kammer på midten. Træbevokset i skov. e: sb. 5. Høj, 0,3 x 6 m, med 6 sten af fodkransen synlige. I midten et lille hul, Træbevokset i skov. f: sb. 6. Høj, 1,5 x 12 m, med flade afgravninger. I midten 3 sten af et rektangulært kammer, 1,1 m langt, den ene endesten mangler. Træbevokset i skov. g: sb. 7. Høj, 3 x 21 m, sammenbygget med sb. 6. Midtpartiet afgravet til bund. I vestlige halvdel ses et dyssekammer, rektangulært, sat af fire sten, den ene lavere, tærskel. Invendigt mål 0,5 x 0,8 m. Dybde 0,4 m. En dæksten synes at ligge ved siden. Træbevokset i skov. h: sb. 8. Høj, 1 x 10 m, hul i midten. Træbevokset i skov. i: sb. 9. Høj 1 x 10 m i midten et lille hul. Træbevokset i skov. j: sb. 10. Høj, 0,75 x 8 m, ret udflydende form. Træbevokset i skov. k: sb. 11. Høj, 0,6 x 10 m. Træbevokset i skov. l: sb. 12. Høj, 2 m høj. Kun en del er bevaret inden for diget, udenfor er det derværende parti bortpløjet. Træbevokset i skov. m: sb. 12a. Lille høj, 0,3 x 3 m. Træbevokset i skov. n: sb. 12b. Lille høj, 0,8 x 9 m, ved skel. Træbevokset i skov. NMI: 0,8 x 8 m.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m, i midten et lille hul. Træbevokset, i skov.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 3: Rundhøj (grøn) I Abildgård skov. Tværmål 8 m - høj ca. 0,5 m, uden synlige sten, fredlyst 22.9.1934, s. bilag.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højene stort set fundet i den tidligere beskrevne stand, men det var ikke muligt med fuld sikkerhed at identificere hver enkelt. Der syntes at have været gravet yderligere i sb. 7 og det nævnte dyssekammer sås ikke. Det kan være dækket, men højen som helhed virkede temmelig spoleret. Iøvrigt virkede hele skoven temmelig misligeholdt med masser af afbrækkede grene, døde træer og affald, bl.a. liggende hen over højene. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, beplantningsskader. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov, dyrket (ager). Foto: P.g.a. træerne var det umuligt at fotografere højene.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde ny fredningstekst. Lille udflydende høj. 1x11 m. Flere sten ligger spredt på højen og 2 sten af ødelagt kammer på midten. Kammeret er helt jordfyldt. Der ligger en del træaffald på højen og der ses stubbe efter fældede træer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)