Femhøjesande Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180409-17

Fredningsnr.
250225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sønderby Høj i statsplantagen "Femhøjesande" mod SV; 2,4 x 21 m. S-fod bortskåret; ret velbevaret. Gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i sydvestl. Hjørne af Femhøjssande; den er 8' høj, 65' i Diam., ret vel bevaret; den har været beplantet med større Træer, som nu ere fældede. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Statsplantagen "Femhøjesande", mod SV; 2,4 m h., 21 m i Diam.; S-Fod bortskaaret, ret velbevaret. Gran i Plantage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj smst. [som sb. 15], mod SV., 2,40 m h., 21 m i Dia., Sydfod bortskaaret, ellers velbevaret. Gran i Plantage. F.M. 1943. Overført fra Velling S. ([sb.] 17). Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i "Femhøjsande plantage" som ligger pænt og ubeskadiget op til skovvej. Ifølge skovens opsynsmand ligger der 2 gravhøje SØ for højen. Stedet besigtiget; de ligner unægteligt gravhøje, og der har været gravet ned i toppen af den ene. . Mål: 2,5x20x20 m. 27.11.1991: Høj (2,4 x 21,0 x 19,0 m.) Noget aflang. Muligvis er den sydlige højfod afskåret af gammel skovvej. Forkert afsat (trykt) på 4-cm. kortet; ligger længere mod SV. Efter blåt kort er den sb. 17, men i så fald er den forkert afsat, idet den ligger noget længere mod SV (dog næsten fod i fod med punktet sb. 17 og 2502:53). Statsskov. Ingen fotos. MLB Bevoksning: 1980: Græs

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1395/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med en besigtigelse af området er højens afsætning ændret.

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1395/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)