Dunkær By
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090704-140

Fredningsnr.
44169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Dunkær By, Rise - umatrikuleret vejareal, litra "a" (beliggende ud for matr.nr. 44a Dunkær By, Rise). Stenkiste under landevej nr. 723. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 7,5 m lange, 1,2 m høje og 1,1 m brede. Gennemløbets sider består af råt tildannede granitkvadrer med granitpæle som overliggere. Gennemløbet er forlænget ved afgangen med et cementrør. Fredningen omfatter også de 16 m lange jernrækværk ved sluget og afgangen. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2143/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-0351
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste under landevej nr. 723. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 7,5 m lange, 1,2 m høje og 1,1 m brede. Gennemløbets sider består af råt tildannede granitkvadrer med granitpæle som overliggere. Gennemløbet er forlænget ved afgangen med et cementrør. Fredningen omfatter også de 16 m lange jernrækværk ved sluget og afgangen. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-0351
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en vejkiste/bro der ligger under offentlig vej

Litteraturhenvisninger  (0)