Lundehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100213-1

Fredningsnr.
091644

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lundehøj", 3 x 25 m. Tværs over højen fra S en bred efter- groet gravning. Fod afgravet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en stor rund Höi med uregelmæssig Overflade. Diam 60' 15' h.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lundehøj" eller "Kongehøj", 3,5 M. h., 24 M. br. Overfladen ujævn med Smaahuller. Foden og noget af Siden afgravet mod N., Ø. og S., Foden alene mod V. Græsgroet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lundehøj", 3 x 25 m. Tværs over Højen fra Syd en bred eftergroet Gravning. Fod afgravet. Græsklædt i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Egetræsbevokset gravhøj i udyrket friareal.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)