Gabets Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100213-4

Fredningsnr.
091645

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Gabels høj", 1,5 x 15 m. I top mod N gammel gravning. Græsklædt med fyr og gran i plantage på bakken "Trind- hammer".
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa samme Bakkedrag som foregaaende ligger en velbevaret, rund Höi, 40' Diam, 10' h.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gabets Høj" paa Banken Trinhammer, 1,5 M. h., 15 M. br. I Top og søndre Side en bred, fladagtig Sænkning; Overfladen ujævn. ("Gabet" er Ejendommens Navn).

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gabets Høj", 1,5 x 15 m. I Top mod N. gl. Gravning. Græsklædt med Fyr og Gran i Plantage paa Bakken "Trindhammer".

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Uundselig krattilgroet høj i vildtvoksende blandingsskovparcel.

Litteraturhenvisninger  (0)