Jydehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-5

Fredningsnr.
513312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Jydehøje", 4 x 27 m. V-siden er afskåret og står med stejl, delvis tilgroet skrænt. Sænkning i toppen, mod Ø en tilgroet rende. Græsklædt med træer og buske i krat. Matr.nr. 74a: Del af høj i skel til matr.nr. 90a af Klemen- sker, Klemensker sogn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Gravhøie tæt ved hinanden [sb.5A-5B]; de kaldes "Lundehøiene", og skulle begge være udgravede af Jansen omkring ved Aaret 1820.... Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Jydehøje", 4 x 27 m. V-Siden er afskaaret og staar med stejl, delvis tilgroet Skrænt. Sænkning i Toppen, mod Ø en tilgroet Rende. Græsklædt med Træer og Buske i Krat.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov. 4 x 27 m NS x 25 m ØV. V-siden afskåret SSØ-NNV. Ca. 1/5 del af højen fjernet. Højens afgrænsning mod Ø noget vanskelig at bestemme. S-siden skråt affladet, måske pga. gammel opdyrkning af højsiden. Terasser på højsiden synes forårsaget af kreaturslid. Gammel udgravning midt i højen groft indgravet fra ØNØ til centrum af høj, 2 m bred. Sænkning midt i højen 4 m i dia. 1 m dyb. Gamle jordbunker fra udgravning på begge sider af grøft og Ø for højen. Større udgravning ved begyndelsen af grøften. Jorddynge NØ herfor. 4 rævegange i højen, 2 i toppen af højen, åbning mod V og S, 2 ved Ø foden, åbning mod Ø og NØ. Gang i Ø ligger i en gammel udgravningskant ved højens fod. En del gammelt ved henligger på og omkring højen. En gammel åben grøft går ØNØ-VSV optil højens N-fod. Nyere åben grøft imellem 5133-12 og 5133-13. Oprenset for få år siden. Jord og sten ligger på S-siden langs grøftekanten. Kun lidt marksten langs højens N-side. Højen er tæt bevokset med gammel eg og yngre elm, ask, kirsebær, hassel og lidt tjørn. Lidt kaprifolie midt på højen. Langs N og V-siden ud mod ager brombærkrat, hyld og unge kirsebærtræer. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)