Lundhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-5

Fredningsnr.
513313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Jydehøje", 1,5 x 20 m. Større tilgroet sænkning i top, hvori ses to større flade sten. Træ- og kratbevokset i krat.
Undersøgelsehistorie  (8)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Gravhøie tæt ved hinanden [sb.5A-5B]; de kaldes "Lundehøiene", og skulle begge være udgravede af Jansen omkring ved Aaret 1820. Den ene [sb.5B] indeholder et stort af svære Granitsten opført Gravkammer, som meget ligner en virkelig Jættestue. Dækstenene og nogle af Sidestenene ere borte og "Maal" og "Tegning" kan derfor ikke tilveiebringes. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Jydehøje", 1,5 x 20 m. Større tilgroet Sænkning i Top, hvori ses to større, flade Sten. Træ- og kratbevokset i Krat.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med stenkammergrav i skov. 1,5 x 16 m. Sænkning i centrum 5 m i dia. x 0,75 m dyb efter udgravning. 3 svære granitsten synlige i udgravningen. 2 N-ligste på højkant NNV-SSØ. Begge kløvede. Står lidt forskudt i forhold til hinanden med en kløvede fladside mod V. S-lige med fladeside opad, måske en dæksten. Dim. på kammer vanskelig at vurdere, kun en del af den Ø-lige side synlig. Bærestenene er for smalle til at der kan være tale om en jættestue. Mange sten fra udgravningen synlige i sænkningen og i en ring omkring krater, 0,3 x 0,5 m store sten, og flere sten synlige på selve højoverfladen. Også mange små sten og fliser i jordfylden fra opgravningen. Jorddynge bl.a. på S-siden af højen. Flere ujævnheder på højoverfladen. I sænkningen ligger enkelte stk af cementrør. Højen ligger helt ud til en åbning til Baggeåen. Højens sider er let udfladede. Tæt bevokset med elmetræer unge som gamle, gammel ask ved N-fod. Græsbevokset underskov, ved NØ-del noget gammelt ved. Tæt N for højen 1-2 m gammel grøft, jorddynge på N-siden, i denne grøft er anlagt en kunstig rævegrav, ca. 12 m lang, Ø-del med en ca. 2 m lang NS udløb. Midt påhule af stort cementrør, overdækket med dæksel og mursten, løstliggende krumrør ved begge udløb. I området omkring højen er der i ådalen påfyldt adskillige læs jord, dels ved den S-lige åbrink. Overskudsjord i forbindelse med udviddelsen af amtsvejen Rønne-Hasle. N for åen helt op til højen er der påfyldt jord og sten. Ligeledes i ådalen. Enkel jerntønde og en cementsokkel ligger også i nærheden af højen. Også en del gamle brændestykker henligger her. Højen burde restaureres, samtidig kunne højens karakter fastslås og gravkammeret fritlægges så meget, så det blev synligt for almenheden. Matr. 74 a Brogård. Simblegårdsvej 27, Klemensker, 3790 Hasle. Ejer: Hans Henrik Kjøller Smedegård Grammegårdsvej 8 Aakær 3720 Aakirkeby Tlf: 03-975353 Ny aftale om at den kunstige rævegrav fjernes inden jul. Grøften hvori rørerne er lagt fyldes ikke til, men genskabes som en åben tør grøft. I tilfælde af at den bortskyllede bro over Baggeåen skal genetableres aftaltes det, at den tilførte jord nærmest højen (Ø for højen) kan benyttes hertil. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)