Kabbelhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100213-22

Fredningsnr.
0915135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 14 m. I top sænkning. Overflade ujævn. Lyng- klædt med lidt fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 20-21 = sb. 22-23] Paa en lav Bakke ligger 2 mindre Höie ganske vel bevarede; No. 20 [sb. 22] er flad foroven og et Stykke af den vestlige Side bortgravet.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, afgravet rundt om, nu 1,7 M. h., 14 M. br. I Toppen en 5-6 M. br., nu 3/4 M. dyb Gravning, der sikkert har naaet Bunden. Mange ret svære Sten ere iflg. Medd. borttagne om Foden. Intet Fund. Nr. 22-23 kaldes "Kabbelhøje".

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50 x 14 m. I Top Sænkning, Overflade ujævn. Lyngklædt med lidt Fyr i Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj i blandingsbevoksning

Litteraturhenvisninger  (0)