Lilien
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100213-31

Fredningsnr.
0915139

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 11 m. I midten et hul 2 m i diam., 1 m dybt. En grøft går ud mod N. Cenralgrav måske ødelagt. Bevokset med gran og lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (3)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,4 M. h., 11 M. br. Uregelmæssig, ujævn Overflade. Lynggroet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 11 m. I Midten et Hul 2 m. i Diameter, 1 m. dybt. En Grøft gaar ud mod Nord. Centralgrav maaske ødelagt. Bevokset med Gran og Lyng i Plantage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre, græsklædt høj i ældre fyrretræsbevoksning, der afgræsses af kreaturer.

Litteraturhenvisninger  (0)