Lidsø Skanse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070314-20

Fredningsnr.
46222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af et omtrent kvadratisk jordværk ca. 50 x 50 m med bastionsagtige fremspring på hjørnerne. Kanten af skansen fremtræder som en vold, der hæver sig ca. 3 m over den omkringliggende marks niveau. Skansen, der ligger ca. 1000 m nordvest for Bindernæs, er bevokset med træer og buske. Grænsen for det fredede areal går langs foden af voldens yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lidsø Skanse ligger paa flad Mark ved en gammel Indseiling til Rødby Fjord. den har et temmelig moderne Udseende med større Bastioner mod Vest, mindre mod Øst. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 2,5 x 49 x 48 m, kvadratisk af grundplan men med hjørnefremspring i alle 4 hjørner, frembragt ved at side- flugten fortsætter énsidigt ud over hjørnet. Grundplanen kommer herved til at minde om en slags firdelt triskele. Lave randvolde langs topplateauet. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Uspecificeret museal aktivitet
Kulturstyrelsen
Museum Lolland-Falster har oplyst følgende fortidsmindet: Skanserne ved Lalandia blev anlagt 1644 i slutningen af 30 års krigen. Skanserne, der lå på hvert sit næs i Rødby Fjord med en afstand mellem sig på ca. 4-500 meter, har således kunne beskytte indsejlingen til den fjordarm der lå bagved. Kun den Nordre skanse er tilbage og er nu en del af Lalandias golfbane, den søndre blev brugt til digebygning i 1872. Den 11. marts 1644 skrev Prins Christian, der opholdt sig i Nakskov, i et brev, om at hverve 600 mand for mindst 3 måneder til bl.a. skansebygning under Major Jørgen Maes. Ingeniøren som byggede dem var Magister Ivar Wandal, Kannik og Professor i Lunds Stift. Skibene har inde i fjorden kunnet ligge beskyttet af kanonerne på de to skanser. På gamle kort går der altid en vej ud til nordre skanse.

Litteraturhenvisninger  (0)