Store Kæmpehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100213-45

Fredningsnr.
0915121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Store Kæmpehøj", 2,2 x 20 m. Stejle afgravninger mod Ø og S. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig, tildels ødelagt Gravhöi; en stor Del af den nordlige Side er bortgravet.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Kæmpehøj", oprindelig anseelig. Endnu staar mod N. et Parti i en Højde af 2,2 M. Tværmaal mindst 20 M. Ca. 2/3 er mod S. uregelmæssigt, skraat afgravet. Ved Centret synes dog Højfylden ret urørt at staa i 3/4 M. H. Højen har iflg. Medd. været omsat med Sten. Noget Bronze menes fundet. Lynggroet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Kæmpehøj", 2,20 x 20 m. Stejle Afgravninger mod Ø. og Syd. Græs og lyngklædt i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)