Skovhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100214-25

Fredningsnr.
071633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Volstrup sogn, sydlige del matr.nr. 16e Skovhøj, 3 x 26 m. Noget ujævn af plantningshuller. Granklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 35-36] 2 velbevarede, runde Höie 50-60' i Diam 10-15' h.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fuldt beplantet med høje Gran og Fyr og omgivet af Smaafyr i en lille Indhegning. c 3 M. høj, Diam c 26 M. Paa Toppen et Lysthus med Bænk. Den kaldes "Skovhøj". ÆB 35-36: "2 velbevarede, runde Høje 50-60' i Diam 10-15' høje."

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovhøj, 3 x 26 m. Granklædt i Ager. Noget ujævn af Plantningshuller.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj ret op af landevej. Anseelig.

Litteraturhenvisninger  (0)