Volstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100214-31

Fredningsnr.
071631

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Volstrup sogn, Sydlige del matr.nr. 22 a Høj, 4 x 20 m. Bevokset i plantage. Tilgroet hul i top og vestside.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en Række af 10 Höie i Retning NV-SØ. - Den vestligste af dem er en anseelig Höi, 60' i Diam, 18' h, i hvis sydlige Side er foretaget en stor Indgravning.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.20 M. høj. 2.80 M. i Diam. Udgravet med et 9 M. stort tragtformet Hul til Bunden, aabent mod Vest. NØ for dette ses et andet stort Hul; andre, mindre ses ved Foden mod SV. Beplantet med Gran og Fyr i en Plantning = ÆB 25: "anselig Høj -- i hvis sydlige Side er foretaget en stor Indgravning."

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m. Bevokset i Plantage. Tilgr. Hul i Top og Vestside.

1959 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 9/59.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt høj i industriområde ret op af indfaldsvej til Sæby.