Volstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100214-70

Fredningsnr.
071623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,5 x 23 m. Stenkammer udgravet mod SØ. SØ-hjørne overpløjet. Lyngklædt i ager. NM I: (Rester af et stenkammer, måske jættestue var frem- gravet. Kun mod N og V var sidesten bevaret. Ingen overligger)
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppet Höi, hvis Rand paa flere Steder er bortgravet.

1902 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.50-4 M. høj, 23 M. i Diam. Af Randsten ses 5 i Syd, 1 i Øst, 5 i Nord, 1 i Vest. Den vestlige Del er fuldt bevaret, naar undtages, at Foden er afskaaren; den østlige Del er derimod forstyrret og har indeholdt et Kammer. Dette har haft mindst 4 Dæksten: 1, der er 2.50 M. lang, 1.25 M. bred og 80 Cm tyk laa endnu paa Plads; en anden syd for er sprængt, en tredje længere mod Syd er flyttet. Mod Nord ligger 2 mindre Sten, af hvilke i hvert Fald den ene har været Dæksten. Kammeret selv har været c 7 M. langt, 2-2.50 M. bredt. Højden kunde ikke maales. Fra Østsiden har ført en 3.75 M. lang Gang, af hvilken ses 4 Sten. I Kamret ses foruden Gangens sydlige Hjørnesten 2 sydligere. Højden kan ikke maales paa Grund af Jord. Museet har i 1903 besigtiget Kammeret ved Assistent Kjær. Senere har Frk Zangenberg kradset lidt i Jorden og fundet lidt Potteskaar. Antagelig = ÆB 12.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 12 m. Lyngklædt i Ager. Stenkammer udgr. mod S.Ø. SØ. Hjørne overpløjet. (Rester af et Stenkammer, maaske Jættestue var fremgravet. Kun mod N. og V. var Sidesten bevaret. Ingen Overligger).

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

540