Hammersholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-144

Fredningsnr.
50332

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. "Annebjerghøj", ca. 2 x 20 m. Større, 1,5 m dyb sænkning i midten med udgang mod V. Mindre hul i Ø-siden, alt eftergroet. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Annebjærgshøj", kaldes hos Lund "Hanebjærg". Den er for nylig udgravet ved Gjennemgravning paa tværs i to retninger, men der er ikke fundet nogen Begravelse; Højen synes blot at bestaa af Jord.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Annebjerghøj", ca 2 x 20 m. Større, 1,5 m dyb Sænkning i Midten med Udgang mod V. Mindre Hul i Ø-siden, alt eftergroet. Træbevokset i Skov.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Foto, oversigt