Hellum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-102

Fredningsnr.
0814108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Beliggende i skel: matr.nr. 11-c Hellum By og Fælles Lergrav, Hellum. Bro. Broens gennemløb er 1,6 m højt, 2 m bredt og 4 m langt. Hver facade er 4,5 m bred og 3 m høj. Gennemløbets sider er opført af kløvede kampesten og granitbjælker. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1 m i hver ende. Ved hvert facadehjørne står en markeringssten, i alt 4. De måler hver ca. 1 x 0,15 x 0,3 m. En kirkesti fører over broen. Hellum Bæk løber under broen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0137
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro. Broens gennemløb er 1,6 m højt, 2 m bredt og 4 m langt. Hver facade er 4,5 m bred og 3 m høj. Gennemløbets sider er opført af kløvede kampesten og granitbjælker. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1 m i hver ende. Ved hvert facadehjørne står en markeringssten, i alt 4. De måler hver ca. 1 x 0,15 x 0,3 m. En kirkesti fører over broen. Hellum Bæk løber under broen.

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0137
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbro ved Hellum.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)