Hellum

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-102

Fredningsnr.
0814108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Beliggende i skel: matr.nr. 11-c Hellum By og Fælles Lergrav, Hellum. Bro. Broens gennemløb er 1,6 m højt, 2 m bredt og 4 m langt. Hver facade er 4,5 m bred og 3 m høj. Gennemløbets sider er opført af kløvede kampesten og granitbjælker. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1 m i hver ende. Ved hvert facadehjørne står en markeringssten, i alt 4. De måler hver ca. 1 x 0,15 x 0,3 m. En kirkesti fører over broen. Hellum Bæk løber under broen.
Undersøgelsehistorie

1991 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro. Broens gennemløb er 1,6 m højt, 2 m bredt og 4 m langt. Hver facade er 4,5 m bred og 3 m høj. Gennemløbets sider er opført af kløvede kampesten og granitbjælker. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1 m i hver ende. Ved hvert facadehjørne står en markeringssten, i alt 4. De måler hver ca. 1 x 0,15 x 0,3 m. En kirkesti fører over broen. Hellum Bæk løber under broen.

1991 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbro ved Hellum.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra N
Østsiden set fra NØ
Oversigt set fra NV
Vestsiden set fra NV
Vestsiden set fra NV