Svindinge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-29

Fredningsnr.
391815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,5 x 8,0 x 8,0 m. I skov.
Undersøgelsehistorie

1991 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Ganske lav høj med en diameter på 8 meter og en højde på 0,5 meter. Beliggende umiddelbart sydsydvest for fredningsnummer 391812 og så tæt, at de to højfødder nærmest flyder sammen. Anlægget er ganske synligt. Lidt nord for selve højtoppen ses spidsen af en større sten. Den tidligere omtalte svage nedgravning i højens nordlige side kunne ikke erkendes længere. Højen er beliggende i ældre bøgeskov og centralt på højen står et bøgetræ med en alder på omtrent 50 år. Desuden ses en del mindre bøgeopvækst. Græsklædt med spredte bregner og anemoner.

1991 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,5 x 8,0 x 8,0 m. I skov.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Rundhøj. Ganske lav høj med en diameter på 8 meter og en højde på 0,5 meter. Beliggende umiddelbart sydsydvest for fredningsnummer 391812 og så tæt, at de to højfødder nærmest flyder sammen. Anlægget er ganske synligt. Lidt nord for selve højtoppen ses spidsen af en større sten. Den tidligere omtalte svage nedgravning i højens nordlige side kunne ikke erkendes længere. Højen er beliggende i ældre bøgeskov og centralt på højen står et bøgetræ med en alder på omtrent 50 år. Desuden ses en del mindre bøgeopvækst. Græsklædt med spredte bregner og anemoner.


Billeder

Fortidsminde set fra vest med bøgetræ på toppen
Fortidsminde set fra vest