Oksbøl Skydeterræn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190714-125

Fredningsnr.
31017

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst. Høj, med randstenskæde, 20 m i diameter, 11,5 m høj dækket af flyvesand. Bevokset med lav hedevegetation. Stedet fremtræder som en lav klit, ca. 40 m i diameter, afmærket med hvidmalede pæle, og 1-2 m høj. Tilstanden bevares.
Undersøgelsehistorie  (7)
1991 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 1144
Museet for Varde By og Omegn

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7260/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Museal udgravning
Journal nr.: 1144
Museet for Varde By og Omegn
Ved undersøgelsen viste det sig, at der var tale om en gravhøj med rester af en randstenskæde, noget forstyrret af skyttegrave. Der fandtes små, spredte, ukarakteristiske lerkarskår og flintafslag, små klumper rav og en del ildskørnede sten. Højen bør fredes.

1991 Museal rekognoscering
Journal nr.: 1144
Museet for Varde By og Omegn
I forb. m. den årlige besigtigelse af Oksbøl militære øvelsesterræn blev der nord for den såkaldte tyskerstilling i Børsmose registreret et omgravet område med hovedstore sten, en del ildskørnede sten og enkelte små lerkarskår. Pladsen blev i første omgang tolket som en boplads, og det blev besluttet at foretage en prøvegravning.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ikke tinglyst. Høj, med randstenskæde, 20 m i diameter, 11,5 m høj dækket af flyvesand. Bevokset med lav hedevegetation. Stedet fremtræder som en lav klit, ca. 40 m i diameter, afmærket med hvidmalede pæle, og 1-2 m høj. Tilstanden bevares.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8514
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)