Hjermitslevgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-173

Fredningsnr.
081237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave omkring Hjermitslevgård. De vandfyldte voldgrave er ca. 6 m brede, den nordre og søndre, ca. 120 m lange, og østre ca. 80 m, og den vestre, der afbrydes af en ca. 10 m bred dæmning, 90 m lang. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henlæggel- se af jord, sten og affald. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med rigs- antikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/89-16
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 93/1989
Vendsyssel Historiske Museum

1989 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 93/1989
Vendsyssel Historiske Museum

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 315/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Syd for "Stenhuset" og tæt ved voldgravens SV-tre hjørne blev på herregården Hjermitslevgård fundet et tilnærmelsesvis cirkulært (8,25 m i diam.) fundament af kampesten. Datering og funktion usikker.

1992 Museal besigtigelse
Journal nr.: 93/1989
Vendsyssel Historiske Museum
Tilsyn med oprensning af voldgrav ved Hjermitslevgård.

1992 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 93/1989
Vendsyssel Historiske Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Hjermitslevgård, voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)