Bruntofte Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070112-55

Fredningsnr.
4426108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Helleristningssten, omgivet af stenkreds. Stenen er 2,5 m lang (NNØ-SSV), 1,8 m bred op til 0,9 m høj. På stenens top i N ses 2 store skåltegn (diam. ca. 10 cm), omgivet af omkring 25 små skåltegn (diam. ca. 5 m). Stenen er omgivet af en kreds af 5 synlige ca. 0,5 m store sten: i S 3, i V 1 og i NØ 1. Kred- sens diam. er ca. 7,5 m. Skålstenen ligger indenfor stenkredsens N del.
Undersøgelsehistorie  (5)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristning omgivet af stenkreds. Måler 0,3 x 7,5 x 7,5 m. Skålsten 2,5 m. i NNØ-SSV, 1,8 m. bred, S-lig højde i N 0,9 m. - S-delen lavere. På stenens top i N 2 store skåltegn ca. 10 cm. i diam. omgivet af omkring 25 små skåltegn ca. 5 cm. i diam. (For præcist antal skåltegn kræves en grundigere afrensning af stenen). Stenens S-del virker også bearbejdet muligvis ved prikhugning. Stenen er omgivet af en stenkreds, 5 synlige sten ca. 1/2 m. store. 3 synlige i S-siden, 1 sten i V og i NØ. Stenkreds ca. 7,5 m. i diam. Skålstenen ligger indenfor stenkredsens N-del. Skålstenen ligger på en svag, set fra stenkredsen, ca. 30 cm. høj højning. Overfladen indenfor stenkredsen i V lidt ujævn. Her også flere spor af skovarbejdsmaskiner. Omkring skålstenen 2 gamle bøge. Selve stenen omgivet af hyld. Flere unge hyld indenfor stenkredsen. Bør opmåles og tinglyses. I højgruppe 4426:4-20. Pleje: Vegetation indenfor stenkredsen burde fjernes. Ved at fjerne lidt græs kunne stenkredsen syne bedre. Den kan ved nærmere eftersyn meget vel være intakt. ** Seværdighedsforklaring ** Skålstenen omgivet af stenkreds lig enkelte bornholmske helleristningssten. P.g.a. sjældenhed anbefales den til informationstavle og skiltning.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3300
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristningssten, omgivet af stenkreds. Stenen er 2,5 m lang (NNØ-SSV), 1,8 m bred og op til 0,9 m høj. På stenens top i N ses 2 store skåltegn (diam. ca. 10 cm), omgivet af omkring 25 små skåltegn (diam. ca. 5 cm). Stenen er omgivet af en kreds af 5 synlige ca. 0,5 m store sten: i S 3, i V 1 og i NØ 1. Kredsens diam. er ca. 7,5 m. Skålstenen ligger indenfor stenkredsens N del.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3300
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med spredte mindre træer indenfor stenkredsen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fem synlige randsten: NØ 1, S 3 og V 1.

Litteraturhenvisninger  (0)