Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100215-9

Fredningsnr.
091459

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Rishøj", 1,50 (fra S) - 2,30 (fra N) x 15 m. Fod i V afgravet, indil ca. 40 cm høj brink (terrænet dog afgravet i noget større dybde, brinkhøje ialt ca. 70 cm). Side og fod i S afgravet (i Ø-V) med ca. 80 cm høj brink uden for hvil- ken ganske svagt fald til fod, afstand fra højfod til fod af brink indtil 3 m. Fod i ØNØ let beskåret, i N afgravet til ca. 60 cm høj brink. Cirkulært hul i top, diam. 2,25 m, 0,35 m dybt. Små ujævnheder i overfladen. Græsklædt, beplantet med ca. 40 gran, mellem ager og plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj", ca. 2 M. h. Har været overpløjet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afgravet; mistet Karakter af Høj.

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3785/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om fredningen spec. ved evt. kreaturbeskadigelse se j.nr. 3785/63 (brev til Fredningsnævnet af 23/4 1965).

1965 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Rishøj" 1,50 (fra S) - 2,30 (fra N) x 15 m. Fod i V afgravet, indtil ca. 40 cm høj brink (terrænet dog afgravet i noget større dybde, brinkhøjde ialt ca. 70 cm). Side og fod i S afgravet (i Ø-V) med ca. 80 cm høj brink, uden for hvilken ganske svagt fald til fod. Afstand fra højfod til fod af brink indtil ca. 3 m. Fod i ØNØ let beskåret, i N afgravet til ca. 60 cm høj brink. Cirkulært hul i top, diam. 2 1/4 m, 0,35 m dybt. Små ujævnheder i overfladen. Græsklædt, beplantet med ca. 40 gran, mellem ager og plantning.

1965 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj i friareal mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)